onsdag 17 juli 2013

Gamla emaljskyltar

Museijärnvägen där jag leker café under helgerna har många fina gamla skyltar uppsatta på fasaden. I söndags när jag jobbat med att rensa vår framtida lekplats från nässlor och slagit en yta med lie, fick jag syn på denna lilla skylt.


Vår levande uppslagsbok, kallad "Holmen", berättade att Allmänna hagelskadeförsäkringsbolaget var ett försäkringsbolag som fanns i början av förra seklet. Det gick efter en tid i konkurs, eftersom så få anslöt sig och så många anmälde hagelskador. På den tiden var det svårt att bevisa att det var andra väderfenomen som som orsakat skadorna på skörden. Det är annat nu  för tiden, då försäkringsbolagen verkar hitta alla möjligheter att undgå att betala ut ersättning.

I Nordisk Familjebok, Uggleupplagan kan man läsa:
"Hagelskadeförsäkring är en försäkringsform, som har till ändamål att ersätta de genom hageloväder vållade skadorna å växande gröda. I utlandet, särskildt Tyskland, har denna försäkring varit länge praktiserad, men i Sverige, där risken för hagelskada är mindre än i sydliga länder, har hagelskadeförsäkringen ännu icke fått någon afseendevärd utbredning. Det första svenska försäkringsbolaget mot hagelskada bildades1862 och gällde endast landskapen Skåne och Halland. 1873 bildades Västmanlands läns hagelskadeförsäkringsbolag, och sedan följde flera länsbolag, så att 1906 sex svenska bolag arbetade i hagelförsäkring.

1900 bildades ett för hela Sverige gällande bolag, Allmänna hagelskadeförsäkringsbolaget, hvilket enligt statistik, hämtad från Meteorologiska centralanstaltens erfarenhet, indelade riket i zoner med olika premietariffer. Men ej heller detta bolag har fått någon stark anslutning. I de 7 svenska bolagen, samtliga ömsesidiga med rätt till uttaxering, ifall något år skador och förvaltningskostnader skulle öfverstiga premieinkomsten, uppgingo 1906 premierna till 134 270 kr. och skadeersättningarna till 110,884 kr."

 Här är förresten resultatet av mitt rensande. En bit kvar. I bakgrunden kan ni se den nymonterade gungan. Igår göt vi fundamenten. Nu skissar vi på en banvaktarstuga i lekstugestorlek och försöker övertala tågherrarna att ge oss ett av alla hopplöst rostiga renoveringsobjekt till lok att göra i ordning till lekplatsens krona. Just det sistnämnda verkar i nuläget vara svårt att uppnå... men vi jobbar på det:)

3 kommentarer:

reneesfotoblogg sa...

Dom kunde göra skyltar förr i tiden.
Så vacker och inte det minsta gnagd ava tidens tand.

Barbro Li sa...

Och tänk att hagel då måste ha varit så pass vanligt förekommande att man behövde försäkring. Tur i alla fall att det inte var bösshagel som var så vanligt!

Karin på FOX sa...

Barbro Li;
Problemet var att hagelskador var så pass ovanliga att för få kunder köpte försäkringen. Därför blev bolaget inte så långlivat.